55.png-me

PALVELUT!

man-3471204_1920%202.jpg-me

YK­SI­LÖ­OH­JAUK­SET

VAPAUDEN TIEN KANS­SA­KUL­KI­JA -PALVELU

Autan sinua oivaltamaan oman vapaan luontosi!


Kohtaan sinut oman elämäsi pysäkillä, sisäisen läsnäolotilan hiljaisuudessa, intuitiivista energiatulkintaa hyödyntäen. Tässä tilassa voit oivaltaa tarvittavat oman elämäsi ratkaisut. 

Vapauden tie on itsetutkimusta!

N18a%20Nyt%20on%20aika%20avautua%20Syd%C3%A4nvalolle!.png-me

VAL­MEN­NUK­SET

VAPAUDU ITSESTÄSI - MIELEN OI­VAL­TA­MI­NEN!

Mieltä herätteleviä ja oivalluttavia yksilö- ja ryhmävalmennuksia!


· Kuka minä Olen? Itsen oivaltaminen

· Mielen toiminta, luonne ja rakentuminen

· Oman tarinasi näkeminen ja purkaminen

· Mielen havahtuminen – uskomuksista ulos!

· Läsnäolon ja mielen voima

dart-1943313_1920%20iso%20600.jpg-me

HLC-PALVELUT

HENKISEN LII­KE­TOI­MIN­NAN COACHAUS -PALVELUT

Autan sinua uuden ajan liiketoiminnassa!


Tarjoan henkisen ja hyvinvointialan yrittäjille lii­ke­toi­min­ta­val­men­nus­ta sekä ideointi- ja visiointiapua liiketoiminnan luomiseen, sanoittamiseen, palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen ja esilletuontiin. 

Autan sinua myös perusliiketoiminta-asioissa.

1629898887913_Kopio%20Nyt%20on%20aika%20avautua%20Syd%C3%A4nvalolle!.png-me

Tie Vapauteen -valmennus! 

VAPAUDU TO­DEL­LI­SEK­SI ITSEKSI!

Mieltä herätteleviä ja oivalluttavia yksilö- ja ryhmävalmennuksia, vapautuaksesi Itse Elämään


Vapaudu itsestäsi – Vapaus on todellinen luonteesi! 


Tie Vapauteen on matkaton matka Sydämeen, joka kuljetaan yhdessä ja oivalletaan jokaisen omassa mielessä! Se on mielen muutosmatka, joka muuttaa mielesi sisällön ja havaintokykysi. 


Oivallat Todellisen Identiteettisi ja Totuuden itsestäsi. Totuuden etsijänä ymmärrät, että mikään asia ei olekaan irti omasta tietoisuudestasi. 


Tie vapauteen kulkee itsensä syvän kohtaamisen kautta. Se on tiedostamattomasta syyllisyydestä vapautumista iloon, valoon ja rakkauteen. Olemme rakkausmatkalla Todelliseen Itseemme ja Totuudelliseen Elämään. 


Tie Vapauteen on matka sisimpääsi!


Lähde kanssani it­se­tut­ki­mus­mat­kal­le Vapauteen, jonka Totuuteen vapauttavat askeleet otetaan jokaisen omassa mielessä. 


- Selkeytetään, eheytetään, tasapainotetaan ja oivalletaan oma mielemme. Riisutaan yhdessä askel askeleelta pois vapauttamme ja rakkauttamme rajoittavat mielen kerrokset.


- Paljastetaan itsemme Itsellemme ja toisille. Vapaudutaan alitajuisesta syyllisyydestämme ja peloistamme viattomuuteen kerros kerrokselta.


- Anteeksianto UNIversumin uneen nukahtamisellemme sekä siitä johtuvien harhojemme näkeminen, kohtaaminen ja puhdistaminen Korkeimman avustuksella eheyttävät ja vapauttavat meidät Totuuteen!


- Totuuden paljastuminen ja kaiken kirkkaasti näkeminen on tiemme Vapauteen! Kun emme enää joudu suojelemaan itseämme elämältä, olemme yhtä Elämän kanssa. Olet se, joka Olet! 


- Arkielämämme erilaiset tilanteet ja ihmissuhteet auttavat meitä näkemään omat elämämme haasteet vapautuaksemme niistä. Vapauden tie on olemista omassa todellisessa olemuksessamme, luonnollisen vapaassa olemisen ja luomisen tilassa, hetkestä toiseen virtaavan elämän nykyhetken todellisuudessa!10 Askelta Vapauteen! 


1) Miksi olet täällä ja mikä on Kotisi? Menneisyyden syyllisyydestä, häpeästä ja rangaistuksen pelosta vapautuminen Hengen Kotiin. 

2) Missä olet juuri Nyt? Elämäntilanne, elämän eri osa-alueiden teemat ja ihmissuhteet. Mielen selkeys, eheys ja tasapaino. 

3) Miten ajatukset luovat elämäsi? Mielen oivaltaminen, mielen toiminta ja luonne. Uskomus- ja ajatusjärjestelmät. Tutustuminen omaan mieleen ja identiteettiin.

4) Mitä tai kenen tarinaa elät? Kärsimystä aiheuttavien uskomusten sekä oman tarinan näkeminen, kyseenalaistaminen ja purkaminen. 

5) Oletko läsnä itsellesi/elämälle ja mikä vie sinut pois nykyhetkestä? Omien varjojen ja kipujen kohtaaminen. Mielen mekanismeista vapautumalla saat yhteyden sisäiseen Itseesi. Ajasta nykyhetkeen ja ikuisuuteen herääminen. 

6) Kuka minä olen ja mikä minussa on Totta? Mielestä vapautuminen, Todellinen Itse ja maailma. Omista ja maailman harhoista Totuuteen vapautuminen. 

7) Kenen ajatuksia ajattelet? Kuka on ajatustesi isäntä? Oikean ajatusjärjestelmän omaksuminen ja harjoittaminen. Todellisen Identiteetin vahvistaminen.

8) Missä todellisuudessa elät? Mielen muutos ulkoisesta havaintomaailmasta sisäiseen palauttaa todellisuuden näkökykysi ja parantaa maailmasi. Tiedät kuka Olet!

9) Onko elämässäsi kärsimystä? Itsetutkimuksella ja itsesi syvästi kohtaamalla voit vapautua tiedostamattomasta syyllisyydestäsi. Todellinen Anteeksianto vapauttaa menneisyyden syyllisyytesi ja palauttaa nykyhetken viattomuutesi. 

10) Mikä on oma ja Korkeimman osuus vapautumisessa? Omaan käsikirjoitukseen, sisäiseen tietoon ja johdatukseen luottaminen. Oma sisäinen työ, Armo ja arkielämän harjoitukset. 


Olet itsesi Vapahtaja Korkeimman avustuksella!Toteutan Tie Vapauteen -verkkovalmennusta Zoomin tai Google Meetin välityksellä pienryhmille (3-12 hlöä). Verkkovalmennus kestää 4 kk, jonka aikana ryhmä kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa (yht. 8 kertaa, n. 1-1,5 h/kerta). Kokoontumisajat osallistujien toiveiden mukaan joko iltaisin tai viikonloppuisin.


Verkkovalmennuksen hinta on 39,50 €/kk/hlö, jonka laskutan kuukausi kerrallaan. 4 kk:n valmennuksen hinta on yhteensä 158 €. En ota valmennuksesta ennakkomaksua eikä sinulla ole sitoutumispakkoa koko valmennuksen ajaksi. Lähdethän silti valmennukseen itsesi muutokseen motivoituneena. 


Jos sinua kiinnostaa kerätä lähipiiristäsi oma luottamuksellinen pienryhmä niin saat koollekutsujana yhden ilmaisen valmennuskuukauden.Pidän valmennuksia näistä aiheista myös livenä 2,5 h/ilta sovitussa paikassa ja erikseen sovitulla hinnalla.

Voit pyytää ystäviäsi (6-10 hlöä) koolle omassa tilassanne toteutettavaan valmennusiltaan

à 25 €/hlö + pieni matkakorvaus. Koollekutsuja saa ilmaisen valmennusillan.


Olen Vapauden tien valmentaja, ohjaaja ja tukija. En ole koulutettu terapeutti, joten hakeuduthan heidän palveluihinsa, jos terveydentilasi niin vaatii.

man-3471204_1920%202.jpg-me

Vapauden tien kans­sa­kul­ki­ja -palvelu

Vapauden tien it­se­tut­ki­mus johdattaa sinut elämäsi oi­val­luk­seen

– Oivalluttavaa it­se­tut­ki­musoh­jaus­ta henkilökohtaisen tapaamisen tai videopuhelun kautta, saadaksesi työkaluja itsesi oivaltamiseen ja parantamiseen –


Autan sinua kulkemaan omaa Vapauden tietäsi!


Kohtaan sinut oman elämäsi pysäkillä, sisäisen läsnäolotilan hiljaisuudessa, intuitiivista energiatulkintaa hyödyntäen. Tässä tilassa voit oivaltaa tarvittavat oman elämäsi ratkaisut.


- Olemme tapaamisissa samanarvoisia elämän kanssakulkijoita ja ikuisuuden opiskelijoita. Tapaamisemme pohjautuvat avoimeen, luottamukselliseen ja myötätuntoiseen toistemme kohtaamiseen. Harjoitetaan yhdessä mieltämme sekä kohdataan ja käsitellään (tiedostamattomia) kärsimystämme aiheuttavia asioita vapautuaksemme niistä.


- Läsnä olevassa vuorovaikutuksessa, elämän kentässä, jakamamme ajatukset ja sanat ovat tietoisuuden energiaa, joka laajentaa tietoisuuttamme ja muuttaa vähitellen mielemme kokemaa todellisuutta. Oivallamme ja tunnistamme syvemmin oman polkumme ja luonnollisen vapaan olemuksemme!


- Kehomielemme energiakerroksiin on tallentunut itseämme koskevia virheellisiä tulkintoja, jotka eivät ole totta. Olemme samaistuneet erillisyyden uskomuksemme ja omien tarinoidemme muodostamaan valheelliseen identiteettiin. Kehomielemme eri kerroksia hyväksyvästi paljastamalla, hellästi murtamalla ja totuutta näkemällä vapahdamme itsemme pala kerrallaan Korkeimman avustuksella. Avaudumme omalle ytimellemme – Todellisen Itsemme luonnollisen vapaalle olemukselle. 


- Ydinolemuksessamme on kaikki meidän luonnolliset ominaisuuteemme ja lahjamme, jotka Elämä on meille lahjoittanut. Saadaksemme Elämän lahjat pysyvästi omaksemme, meidän tulee lahjoittaa ne eteenpäin. Olemmehan kaikki Yhtä Elämää! 


- Haluamme elää omannäköistä luonnollista elämää, jossa Elämä toteuttaa itseään kauttamme. Opimme luottamaan Elämän johdatukseen ja omaan sisäiseen selvätietoomme.


- Kohdataan ja opiskellaan toistemme avustuksella niitä elämämme asioita, joita tietoisuutemme siinä hetkessä käsittelee. Asioita, joista olemme kiinnostuneita ja jotka edistävät sekä omaa että kollektiivista tietoisuuden evoluutiota.


- Elämässä Itsessään on jo kaikki tieto valmiina, kun vain sallimme sen avautua omaan tietoisuuteemme. Sisäinen tasapainomme ja eheytymisemme toteutuu parhaiten omaan luonnolliseen tahtiinsa, kun vain annamme itsellemme luvan parantua. Sallimme itsemme parantumisen!


Olemme koko ajan perillä siinä todellisuudessa, jossa meidän kuuluukin olla! Voit tiedustella yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keel­la lisää. Katsotaan yhdessä, voinko auttaa sinua.


Olen Vapauden tien valmentaja, ohjaaja ja tukija. En ole koulutettu terapeutti, joten hakeuduthan heidän palveluihinsa, jos terveydentilasi niin vaatii.


VIDEOPUHELU 29 €/h

HENKILÖKOHTAINEN TAPAAMINEN 35 €/h (+ pieni matkakorvaus)


Voit kysyä myös tarjousta useammalle ohjauskerralle tai taloustilanteesi mukaan.

dart-1943313_1920%20iso%20600.jpg-me

HLC-PALVELUT

HENKISEN LII­KE­TOI­MIN­NAN COACHAUS

Autan sinua uuden ajan liiketoiminnassa!


– Henkisen ja hyvinvointialan yrittäjille lii­ke­toi­min­ta­val­men­nus­ta sekä ideointi- ja visiointiapua liiketoiminnan luomiseen, sanoittamiseen, palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen ja esilletuontiin –


Haluan auttaa uuden ajan yrittäjien luomistyötä, jonka perustana on ihmiskunnan todellisia sisäisiä tarpeita palvelevat ja kestävät tuotteet/palvelut.


Haluan auttaa sinua uuden ajan liiketoiminnan kysymyksissä:

- Elämäntehtävästä elannon mahdollistaja?

- Mitkä lahjani haluan maailmalle antaa?

- Mistä lähtökohdista ja miten luon uuden liiketoiminnan?

- Olenko yhtä liikeideani ja -toimintani kanssa?

- Tukeeko energiani liiketoimintaani?

- Miten muotoilen palvelusanomani ihmisten tarpeisiin sopivaksi?

- Miten sanoitan elämäntehtäväni sanoman selkeästi ja kohderyhmilleni sopivaksi?

- Miten herättelen ihmisiä lempeästi henkisiin palveluihin/tuotteisiin?

- Miten saan sanomani perille oikeille kohderyhmille?

- Miten tuotteistan ja hinnoittelen palvelut/tuotteet?

- Miten ja koska tuon palveluni/tuotteeni esille?

- Mistä tiedän, että ideani toimii ja kiinnostaa ihmisiä?

- Tarvitsenko henkistä tukea uuden luomisessa?

- Osaanko perusliiketoiminta-asiat?

- Voisinko olla synnyttämässä uudenlaista talousajattelua nimeltä Luomistalous?


* Voin auttaa sinua myös perusliiketoiminta-asioissa *


COACHAUS 39,50 €/h


Voimme sopia myös pakettihinnoittelun tarpeesi ja taloustilanteesi mukaan.

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.