55-me.png

palvelut

Nyt%20on%20aika%20avautua%20Syd%C3%A4nvalolle!%20netti-me.png

VAL­MEN­NUK­SET

VAPAUDU ITSESTÄSI – Mielen Oi­val­ta­mi­nen!

Mieltä herätteleviä ja oivalluttavia yksilö- ja ryhmävalmennuksia, vapautuaksesi Itse Elämään


Autan sinua itsetutkimuksella oivaltamaan itsesi syvemmin!


Vapautuminen alkaa herätessäsi oman mielesi unesta. Huomatessasi kuvittelemasi erillisen mielesi ajatukset, jotka eivät olekaan totta, vaikka niihin on helppo samaistua. Autan sinua tutkimaan ja näkemään kärsimystä aiheuttavan mielesi luonteen vapautuaksesi siitä. 


Kyseenalaistamalla, ymmärtämällä ja oivaltamalla mielesi tunnistat todellisen Itsesi.

Autan sinua vapautumaan mielen ristiriitaisesta ja ulos­päin­ suun­tau­tu­nees­ta luonteesta sisäiseen eheyteen, rauhaan, vapauteen ja sydämen viisauteen. Elämän totuus löytyy mielen luonteen paljastumisella, mielen selkeytymisellä ja avautumisella.


Valmennukseni perustuvat sisäisen ehyen tasapainotilan saavuttamiseen ja mielen sisäiseen kykyyn oivaltaa itsensä. Autan sinua avautumaan sisäiselle läsnäolotilallesi, jossa elämä ilmenee. Tunnistat luonnollisen ja todellisen Itsesi – Tietoisuutesi. Läsnäolevana, tietoisena ja tiedostavana ihmisenä elät vapautunutta ja merkityksellistä elämää.


Autan sinua tietoisella läsnäolevalla keskustelulla, valmennuksilla ja harjoituksilla laajentamaan tietoisuuttasi ja oivaltamaan itsesi syvemmin sekä saavuttamaan tasapainon ja läsnäolon elämääsi.


Välitän omalla läsnäolevalla olemuksellani sekä sanojen ja tekstien välityksellä parantavaa energiaa. Tahdon auttaa sinua omissa oivalluksissasi!


Mielen Oivaltaminen! -valmennus

· Mielen valheista Totuuteen!

· Kuka minä Olen? Itsen oivaltaminen

· Ykseyden, Mielen jakautuminen osiksi – mielen syntyminen

· Mielen toiminta, luonne ja rakentuminen

· Mielen kartta – mielen tasot

· Mielen sidonnaisuuksien purkaminen

· Mielen juuret ovat energiakehossa ja alitajunnassa

· Mielen yhteydet ja tietoisuuskentät

· Ajatusten voima

· Oman tarinasi näkeminen ja purkaminen

· Ajatteluprosessista vapautuminen

· Mielen havahtuminen – uskomuksista ulos!

· Varjotyöskentely

· Oivalla egosi

· Läsnäolon ja mielen voima

· Mielen parannusohjelma – mielen muutos!

· Totuuden Alttari – Vapauttajasi


Pidän valmennuksia näistä aiheista 2,5 h/ilta sovitussa paikassa ja erikseen sovitulla hinnalla.


Voit myös pyytää ystäviäsi (6-10 hlöä) koolle omassa tilassanne toteutettavaan valmennusiltaan

à 25 €/hlö + pieni matkakorvaus. Koollekutsuja saa ilmaisen valmennusillan.

man-3471204_1920%202-me.jpg

Vapauden tien kans­sa­kul­ki­ja -palvelu

Vapauden tien it­se­tut­ki­mus johdattaa sinut elämäsi oi­val­luk­seen

– Oivalluttavaa it­se­tut­ki­musoh­jaus­ta henkilökohtaisen tapaamisen tai videopuhelun kautta, saadaksesi työkaluja itsesi oivaltamiseen ja parantamiseen –


Autan sinua kulkemaan omaa Vapauden tietäsi!


Kohtaan sinut oman elämäsi pysäkillä, sisäisen läsnäolotilan hiljaisuudessa, intuitiivista energiatulkintaa hyödyntäen. Tässä tilassa voit oivaltaa tarvittavat oman elämäsi ratkaisut.


Sinulla on oma henkilökohtainen tietoisuutesi ja värähtelytaajuutesi. Nämä luovat elämäsi olosuhteet. Autan sinua laajentamaan tietoisuuttasi ja avautumaan elämälle sekä ymmärtämään paremmin omaa ihmisyyttäsi ja mieltäsi, vapautuaksesi sinua haittaavista kärsimyksistä. 


Arjen ongelmat ja haasteet ratkeavat usein ymmärtämällä oman mielesi luonteen ja toimintaperiaatteen sekä tulemalla tietoiseksi mielesi haitallisista uskomuksista. Vapautunut mieli poistaa kärsimyksesi.


Autan sinua itsetutkimuksella oivaltamaan itsesi uudelleen ja löytämään tarvittavat askelmerkit astuaksesi tukevasti omiin saapaisiisi ja totuuden voimaan!


Halutessasi voin jakaa sinulle niitä oivalluksia, jotka ovat minua eniten vapauttaneet. En käytä mitään erityistä metodia tai menetelmää, vaan annan Elämän läsnäololle mahdollisuuden tuoda esiin ratkaisuja, jotka juuri Nyt tällä hetkellä ovat sinulle tarpeen.


Sisäinen tasapainosi ja eheytymisesi toteutuu parhaiten omaan luonnolliseen tahtiinsa, kun vain annat sille luvan.


Elämässä Itsessään on jo kaikki tieto valmiina, kun vain sallimme sen avautua omaan tietoisuuteemme.


Voit tiedustella yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keel­la lisää. Katsotaan yhdessä, voinko auttaa sinua.


Olen Vapauden tien valmentaja, ohjaaja ja tukija. En ole koulutettu terapeutti, joten hakeuduthan heidän palveluihinsa, jos terveydentilasi niin vaatii.


VIDEOPUHELU 19,50 €/30 min

HENKILÖKOHTAINEN TAPAAMINEN 39,50 €/h (+ pieni matkakorvaus)


Voit kysyä myös tarjousta useammalle ohjauskerralle tai taloustilanteesi mukaan.

dart-1943313_1920%20iso%20600-me.jpg

HLC-PALVELUT

HENKISEN LII­KE­TOI­MIN­NAN COACHAUS

Autan sinua uuden ajan liiketoiminnassa!


– Henkisen ja hyvinvointialan yrittäjille lii­ke­toi­min­ta­val­men­nus­ta sekä ideointi- ja visiointiapua liiketoiminnan luomiseen, sanoittamiseen, palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen ja esilletuontiin –


Haluan auttaa uuden ajan yrittäjien luomistyötä, jonka perustana on ihmiskunnan todellisia sisäisiä tarpeita palvelevat ja kestävät tuotteet/palvelut.


Haluan auttaa sinua uuden ajan liiketoiminnan kysymyksissä:

- Elämäntehtävästä elannon mahdollistaja?

- Mitkä lahjani haluan maailmalle antaa?

- Mistä lähtökohdista ja miten luon uuden liiketoiminnan?

- Olenko yhtä liikeideani ja -toimintani kanssa?

- Tukeeko energiani liiketoimintaani?

- Miten muotoilen palvelusanomani ihmisten tarpeisiin sopivaksi?

- Miten sanoitan elämäntehtäväni sanoman selkeästi ja kohderyhmilleni sopivaksi?

- Miten herättelen ihmisiä lempeästi henkisiin palveluihin/tuotteisiin?

- Miten saan sanomani perille oikeille kohderyhmille?

- Miten tuotteistan ja hinnoittelen palvelut/tuotteet?

- Miten ja koska tuon palveluni/tuotteeni esille?

- Mistä tiedän, että ideani toimii ja kiinnostaa ihmisiä?

- Tarvitsenko henkistä tukea uuden luomisessa?

- Osaanko perusliiketoiminta-asiat?

- Voisinko olla synnyttämässä uudenlaista talousajattelua nimeltä Luomistalous?


* Voin auttaa sinua myös perusliiketoiminta-asioissa *


COACHAUS 39,50 €/h


Voimme sopia myös pakettihinnoittelun tarpeesi ja taloustilanteesi mukaan.

N2%20Alabanneri%20nettisivut-me.png

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2021 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.