Background
27.11.2020

Mielen pa­ran­nus­oh­jel­ma – Mielen muutos!

Mielen muutos on va­lin­ta­pää­tös! Valitset, miten suhtaudut aja­tuk­sii­si ja mitä ajatuksia ajattelet. Kyseessä on mielen pa­ran­nus­oh­jel­ma eli mielen sisällön muutos –ajat­te­lu­ta­van ja aja­tuk­siin suh­tau­tu­mi­sen muutos. Tämä tapahtuu mielen pe­rin­poh­jai­sel­la ym­mär­tä­mi­sel­lä ja va­pau­tu­mi­sel­la. Mielen avau­tu­mi­nen on portti sydämen ja sielun avau­tu­mi­seen kohti syvempää ole­mus­tam­me. Mieli yhtyy uudelleen sydämeen.

MIELEN PARANNUSOHJELMA – MIELEN MUUTOS!


Mielen muutos on valintapäätös! Valitset, miten suhtaudut ajatuksiisi ja mitä ajatuksia ajattelet. Kyseessä on mielen parannusohjelma eli mielen sisällön muutos – ajattelutavan ja ajatuksiin suhtautumisen muutos. Tämä tapahtuu mielemme perinpohjaisella ymmärtämisellä ja vapautumisella. Mielen avautuminen on portti sydämen ja sielun avautumiseen kohti syvempää olemustamme. Mieli yhtyy uudelleen sydämeen.


Emme voi parantaa mieltämme kehittämällä sitä paremmaksi, jos siinä on erillisyyden ego-ohjelma ja -ohjaus. Anteeksiannettuamme egon erillisyyteen ja syyllisyyteen perustuvan ajatusjärjestelmän ja valittuamme ykseyteen perustuvan Pyhän Hengen ajatusjärjestelmän ja korkeimman ohjauksen, linjaudumme syvästi omaan Totuuteemme. Sielumme energiaan, valoon ja ohjaukseen. Valinta tehdään pelon ja rakkauden välillä!


Valitsemme toistuvasti, kumman haluamme ohjaavan elämäämme, rakkauden vai pelon, koska kaikki tulevat elämän tapahtumat, asiat ja olosuhteet ovat tuon valinnan seurausta. Valitsemme uuden tavan suhtautua kaikkiin mieleemme tuleviin ajatuksiin. Suuntaamme tietoisuutemme ja ajatuksemme tietoisesti sydämessä hyvältä tuntuviin ja värähtelyämme nostaviin ajatuksiin (tietoisuus- ja ajatuskenttiin).


Muutamme ego-mielen pelkoon perustuvan ajattelutavan sydämen rakkauden ajattelutavaksi. Puhdistamme henkistä sydäntämme itseparannuksella, ajatuksin, sanoin ja teoin. Sydämen levollisessa tilassa valitsemme puhtaan sydämen tavan katsoa ja kokea maailmaa. Sydäntietoisuuden avautumisella ja tahdistumisella mieleen avaudumme luonnolliselle elämän ykseydelle. Sielumme ja henkemme haluaa tulla varjoista esiin ja kokea elämää täydesti omassa loistossaan!


Kyseenalaista mielesi!


Ajatuksia on vaikea valita, koska ne määräytyvät kulloisenkin värähtelytasosi ja -taajuutesi mukaan. Voit kuitenkin suhtautua ja asennoitua niihin tavalla, joka on sinun korkeimmaksi parhaaksesi ja värähtelytasoasi nostaaksesi. Ajatuksiin reagoiminen tunteella ja toiminnalla käy niin nopeasti, että ajatusten jalostamis- ja suhtautumistyön joutuu usein tekemään vasta jälkeenpäin.


Jotta osaisit erottaa todellisuuden sitä koskevista ajatuksista, sinun tulee olla voimallisesti Nyt-hetkessä, yhteydessä Itseesi, tietoisuutesi ja ajatella asiaa tietoisuuden sisällä. Ensin tiedostaa asia ja sitten vasta muodostaa siitä ajatuksia eli laadullistaa ajattelu.


Tietoisuutesi sisin muuttuu ajatusten muutosten seurauksena. Vähentämällä negatiivisia ajatuksia ja lisäämällä sisäisestä viisaudesta ja rakkaudesta lähtöisin olevia ajatuksia – tietoisuutesi laajenee ja värähtelytasosi kohoaa seuraavalle tasolle.

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.