Background
18.9.2021

PYHYYS SINUSSA PARANTAA MAAILMAN!

Henki on aito to­del­li­suu­tem­me, Kotimme, eikä sillä ole mitään tekemistä ih­mis­muo­dos­sa kokemamme ai­neel­li­sen maailman to­del­li­suu­den kanssa. Et voi henkistää mitään, mikä ei ole Henkeä. To­del­lis­ta hen­ki­syyt­tä, hen­gel­li­syyt­tä ei voi olla ajallisen yk­si­löl­li­syy­den ja maailman harhassa.

PYHYYDEN JÄLLEENMUISTAMINEN PARANTAA MAAILMAN! 


Henki on aito todellisuutemme, Kotimme, eikä sillä ole mitään tekemistä ihmismuodossa kokemamme aineellisen maailman todellisuuden kanssa. Et voi henkistää mitään, mikä ei ole Henkeä.


Todellista henkisyyttä, hengellisyyttä ei voi olla ajallisen yksilöllisyyden ja maailman harhassa. Yrittäessämme henkistää maailman harhaa, harhan kerrokset vain lisääntyvät ja saavat uusia muotoja. Ihmisten ainoa tie pelastukseen, pyhyyteen ja maailman parantumiseen on nähdä ja astua omien harhojen läpi Totuuteen – Hengen maailmaan, valoon ja tietoon! Jälleenmuistaa todellinen Itsemme Korkeimman avustuksella.


Hengen maailma, aito todellisuus löytyy harhojen verhon takaa. Harhat poistamalla, ei lisäämällä. Paljastamalla, riisumalla ja anteeksiantamalla valheelliset ajatuksemme, kiiltokuvamme ja erillisyyden uskomuksemme vapaudumme maailmasta omaksi pyhäksi Itseksemme. Vapaudumme uskomus kerrallaan siitä mielemme osasta, lähteestä, joka on luonut harhaisen maailmamme. Emme usko enää erillisyyden ajatustemme luomaan maailmaan.


Meistä jokainen voi tuoda oman pyhyytensä tämän hetken todellisuuteensa – olkoon tämä hetki sitten kuinka pimeä tai valoisa tahansa. On hyvä muistaa, että pyhyys on aina meissä läsnä, myös pimeimmissäkin hetkissä. Itseasiassa juuri tuo pimeys laittaakin meidät etsimään ja muistamaan omaa pyhyyttämme!


Maailman suurin illuusio on se, että harhaa ja sen luomaa maailmaa ei oikeasti ole edes olemassakaan. Me olemme vain itse kuvitelleet ja luoneet sen. Nähtyämme täydellisesti tämän ihmiskunnan illuusion läpi Totuuteen voimme olla varmoja, että olematon haihtuu olemattomuuteen. Sinne, mistä se on tullutkin.


Harhaa ei siis oikeasti ole edes olemassakaan – on vain tämän hetken todellisuus! Pyhyys on meissä alati läsnä, kunhan vain elämme omaa arjen ihmisyyttämme todeksi joka hetki.


Älkäämme kuitenkaan tehkö pyhyydestä itsellemme uutta kiiltokuvaa, vaan normaali jokapäiväisen arkemme asia, jonka välitämme käytöksellämme ja teoillamme kans­sa­kul­ki­joil­lem­me elämän kulloisenakin hetkenä.


Pyhyys on normaalia ja ystävällistä arjen toimintaa ja nykyhetkessä elämistä.


Pyhyyden jälleenmuistaminen parantaa maailman! 

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.