Background
12.7.2021

PYHYYS SINUSSA KORJAA MAAILMAN!

Pyhyyden jäl­leen­muis­ta­mi­nen! Henki on aito to­del­li­suu­tem­me, Kotimme, eikä sillä ole mitään tekemistä ih­mis­muo­dos­sa kokemamme ai­neel­li­sen maailman to­del­li­suu­den kanssa. Et voi henkistää mitään, mikä ei ole Henkeä. To­del­lis­ta hen­ki­syyt­tä, hen­gel­li­syyt­tä ei voi olla ajallisen yk­si­löl­li­syy­den ja maailman harhassa.

PYHYYS SINUSSA KORJAA MAAILMAN!


Pyhyyden jälleenmuistaminen!


Henki on aito todellisuutemme, Kotimme, eikä sillä ole mitään tekemistä ihmismuodossa kokemamme aineellisen maailman todellisuuden kanssa. Et voi henkistää mitään, mikä ei ole Henkeä. Todellista henkisyyttä, hengellisyyttä ei voi olla ajallisen yksilöllisyyden ja maailman harhassa.


Yrittäessämme henkistää maailman harhaa, harhan kerrokset vain lisääntyvät ja saavat uusia muotoja. Ihmisen ainoa tie pelastukseen, pyhyyteen ja maailman parantamiseen on nähdä harhojen läpi ja astua Totuuteen – Hengen maailmaan ja tietoon! Hengen maailma, aito todellisuus löytyy harhojen verhon takaa. Harhat poistamalla, ei lisäämällä.

N2%20Alabanneri%20nettisivut-me.png

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2021 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.