Background
2.5.2021

ITSESI KIEL­TÄ­MI­NEN JA VAH­VIS­TA­MI­NEN!

Sinulle on annettu joka hetki vapaus valita joko itsesi kiel­tä­mi­nen tai vah­vis­ta­mi­nen. Oman totuutesi seu­raa­mi­nen ja il­mai­se­mi­nen vahvistaa itseäsi, omaa ener­gi­aa­si sekä tuottaa sinulle iloa, on­nel­li­suut­ta ja muita po­si­tii­vi­sia tun­te­muk­sia. Elämä sinussa vä­räh­te­lee kevyemmin.

ITSESI KIELTÄMINEN JA VAHVISTAMINEN!  


Sinulle on annettu joka hetki vapaus valita joko itsesi kieltäminen tai vahvistaminen.


Oman totuutesi seuraaminen ja ilmaiseminen vahvistaa itseäsi, omaa energiaasi sekä tuottaa sinulle iloa, onnellisuutta ja muita positiivisia tuntemuksia. Elämä sinussa värähtelee kevyemmin.


Kieltäessä itseäsi toimimasta oman totuutesi mukaan heikennät itseäsi sekä tunnet luultavasti kätkettyä vihaa, turhautuneisuutta ja muita negatiivisia tuntemuksia. Elämä sinussa värähtelee raskaammin.


Tarvitset myös haasteita vahvistaaksesi itseäsi. Kieltäytyessäsi niistä, kiellät samalla myös kehityksesi. Elämän haasteiden mukanaan tuoma kova vastus tekee sinut Elämälle nöyräksi. Herkistyt ja hienonet Elämän Rakkauden sylissä! 


Muista myös, että kaiken minkä elämässäsi kiellät, joudut jossain vaiheessa kuitenkin myöntämään ja hyväksymään! Kaiken on elämässäsi oltava tasapainossa, harmoniassa ennen kuin Elämän ykseys on mahdollista saavuttaa. Hyväksy siis elämän totuus sellaisena kuin se ON! Siihen mitään lisäämättä tai siitä mitään pois ottamatta.


Voisiko olla myös niin, että mitä enemmän toisen sinulle lausuma Totuus kirpaisee, sen varmemmin sinun pitää kohdata, käsitellä ja hyväksyä tuo asia? Oman totuuteni mukaan asia on juuri näin.


Vapauden tiesi kulkee kaksinaisuudesta Elämän ykseyteen – jakautuneesta jakamattomaan Totuuteen. Elämän Rakkauteen!

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.