Background
15.3.2021

SINUSSA ON JO KAIKKI ELÄ­MÄN­TIE­TO VALMIINA!

Syvällä sisälläsi ali­ta­jui­sen mielen so­pu­kois­sa, mo­niu­lot­tei­ses­sa kol­lek­tii­vi­ses­sa elämän kentässä, yh­dis­ty­nees­sä tie­toi­suu­des­sa asuu suuri vii­sau­te­si ja sisäinen tie­to­kir­jas­to­si. Älykäs, avara ja elävä tie­toi­suus, johon yh­dis­ty­mäl­lä saat kaiken tar­vit­se­ma­si elä­män­tie­don.

SINUSSA ON JO KAIKKI ELÄMÄNTIETO VALMIINA!


Syvällä sisälläsi alitajuisen mielen sopukoissa, moniulotteisessa kollektiivisessa elämän kentässä, yhdistyneessä tietoisuudessa asuu suuri viisautesi ja sisäinen tietokirjastosi. Älykäs, avara ja elävä tietoisuus, johon yhdistymällä saat kaiken tarvitsemasi elämäntiedon. Itse nimitän sisäistä tietoani, ääntäni ja elämän opastajaani korkeimmaksi tai todelliseksi Itsekseni – Pyhäksi Hengeksi. Hengen valoisa sanoma on Totuuden sanomaa!


Luopumalla aisteillasi havaitsemasta maailmasta ja laskeutumalla Sydämen levolliseen hiljaisuuteen, saavut ajattomaan nykyhetkeen ja vä­räh­te­ly­taa­juut­ta­si vastaavaan todellisuuteen. Voit nyt ottaa yhteyden sisällesi avautuvaan avaraan, laajaan ja elävään Elämän olemukseen ja Sen hiljaiseen tietoon. Anna intuitiosi yhdessä rationaalisen järkesi kanssa luoda uutta abstraktia ajattelua, joka tulee johdattamaan arjen toimintaasi kohti omavoimaista ja hyvinvoivaa elämää. Hengen valoisaa elämää, jossa syvimmät toiveesi rakkaudesta ja vapaudesta toteutuvat!


Kaikki maa­il­man­kaik­keu­des­sa on Hengestä virtaavaa valoenergiaa ja tietoisuutta. Maailmankaikkeus koostuu erilaisista energiakerroksista, -tiheyksistä ja ulottuvuuksista. Elät parhaillaan sellaisella tiheyden tasolla, jonka energiaa tietoisuutesi pystyy käsittelemään. Jokainen ulottuvuus sisältää siinä tarvittavan elämäntiedon. Energia ei koskaan valehtele, eikä korruptoidu niin kuin mielellä on tapana tehdä.


Voimme virittäytyä erilaisiin tietoisuuden kenttiin ja ulottuvuuksiin keskittämällä ja linjaamalla itsemme kotitaajuudelle ja ottamalla mielikuvituksen avuksi. Mielikuvitus on mielessä oleva tila, mielen näyttämö, jossa erilaiset todellisuudet voivat näyttäytyä ja toteutua. Mikä tahansa, mitä pystymme ajattelemaan ja mihin keskitämme huomiomme, voi ilmetä tuolla näyttämöllä mielen kuvina. Voimme näin virittäytyä ikään kuin etukäteen korkeampiin ulottuvuuksiin, saada korkeampaa viisautta ja kohtalomme näkemystä sielunenergiamme hienontumismatkalla. 


Matkattomalla matkallamme Kotiin haluamme tutkia erilaisia todellisuuksia, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että Totuus ei ole koskaan mikään kokemus, vaan se on kaikkien kokemusten tuolla puolen. Siellä ei olla enää maailman energioiden orjana. 


Totuudessa vain Jumala ON! 

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.