Background
2.1.2021

– VAPAUDEN TIE –

Uusi Ikui­suu­den opis­ke­li­joi­den koh­taa­mis­paik­ka on nyt avattu!

– VAPAUDEN TIE –


Uusi ikui­suu­den opis­ke­li­joi­den koh­taa­mis­paik­ka on nyt avattu!


Olen ikui­suu­den opis­ke­li­ja niin kuin sinäkin.

Sain viime kesänä kokea sie­lul­li­sen näkymän tu­le­vai­suu­des­ta. Sie­lun­koo­di­ni, ali­ta­jui­nen sie­lu­tie­to­ni, josta elämääni ohjaavat ajatukset usein nousevat mieleeni, alkoi vahvemmin ohjata arkeani. 


Tajusin, että minun pitää itse luoda oma tieni vanhasta toi­mi­mat­to­mas­ta maa­il­mas­ta uuteen si­säi­ses­ti vapaaseen to­del­li­suu­teen, josta löytyvät kaikki to­del­li­set rikkaudet sekä luottamus Elämän Suureen suun­ni­tel­maan. 


Mie­les­tä­ni meidän jokaisen omissa käsissä on elämän tiemme luominen sel­lai­sek­si, että voimme alkaa tuntea elä­mä­ni­loa ja sielumme täyt­ty­mys­tä.


Mikä on va­pau­den­tie.fi -sivuston tarkoitus?

Haluan jakaa sinulle tietoa, jota itsekin opiskelen ja joka resonoi oman totuuteni kanssa, aut­taak­se­ni sinua kulkemaan omaa elämän tietäsi. Itse asiassa sinua aut­taes­sa­ni autan myös itseäni.


Minun tieni on Vapauden tie, sinun tiesi voi olla eri niminen. Pääasia on, että se on sellainen tie, jonka avulla voit luoda oman­nä­köi­se­si elämän. Kaikki tiet ovat kuitenkin aina it­seoi­val­lus- ja it­se­pa­ran­nus­tei­tä. 


Minua kiin­nos­taa tässä elämässä Elämän Totuuden löy­tä­mi­nen ja siinä eläminen!


Si­vus­tol­ta­ni löydät myös si­vu­toi­miy­ri­tyk­se­ni Uuden Ajan Ih­mi­syy­den uudet edulliset palvelut. Olen kuitenkin tehnyt sivustoni pää­asias­sa omaksi ilokseni, oman tieni kul­ke­mi­sek­si. Hienoa, jos se voi samalla toimia myös tiedon jakamisen väylänä ja it­seoi­val­luk­sien tukijana! Olen tällä hetkellä va­ki­työs­sä muualla, eikä sivustoni motiivina ole rahan tekeminen vaan oman elämän tieni luominen.


Olen ih­mi­syy­den it­seoi­val­lus­mat­kal­la­ni nyt kohdassa, jossa näen ja koen asiat näin, mutta to­del­li­suu­te­ni muut­tues­sa muutan myös sivustoni sitä vas­taa­vak­si. Ih­mi­syy­des­sä on vielä todella paljon ym­mär­ret­tä­vää.


Jos sivustoni sanoma ja energia resonoi, niin voit lähteä opis­ke­le­maan ja kulkemaan kanssani sisäisen Vapauden, Totuuden ja Rakkauden tietä – tai miten sitten oman tiesi haluatkin sanoittaa.


Kiitos, kun saan jakaa tämän itselleni tärkeän sanoman sinun kanssasi!


ps. Iso kiitos @cos­micart­by­lau­ra Vapauden tie -al­ku­pe­räis­maa­lauk­sen suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta!

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.