Background
9.2.2021

Mielen ymmärrys!

Ky­see­na­lais­ta ainoa kär­si­myk­se­si lähde: kiin­ty­myk­se­si omaan mieleesi. Pur­kaes­sa­si oman iden­ti­teet­ti­si osiin, jäljelle jää vain oma vapaa ja to­del­li­nen luontosi.

MIELEN YMMÄRRYS!


Kyseenalaista ainoa kärsimyksesi lähde: kiintymyksesi omaan mieleesi. Purkaessasi oman identiteettisi osiin, jäljelle jää vain oma vapaa ja todellinen luontosi.


Mielen luonnollinen olotila on rauha. Poistut tuosta olotilasta heti, kun samaistut omiin ajatuksiisi, tunteisiisi ja uskomuksiisi. Vastustat elämän todellisuutta ja sitä mitä tässä hetkessä ON! Elämäsi muuttuu mielen tarinaksi. Syntyy stressi. Olet poistunut omasta luonnollisesta olotilastasi.


Tietoisuuden valon osuessa ja valaistessa ajatuksesi ja tunteesi, voit nähdä, että ne eivät ole totta. Tuolloin mielen tarina poistuu ja jäljelle jää vain tietoisuus. Tietoisuus siitä, mitä todella ON!


Uskomalla ja nimeämällä mielen synnyttämiä ajatuksia, teemme niistä itsellemme todellisia. Jaamme alkuperäisen jakamattoman Mielen osiin, luokiksi ja toistensa vastakohdiksi. Aloitamme omien ajatususkomustemme puolustamisen tuomitsemalla ja vertailemalla niitä eteemme tuleviin asioihin.


Tahdomme hallita ajatonta, ääretöntä ja rajatonta yhtenäistä Mieltä tekemällä siitä ajallisen, rajallisen ja erillisen mielen. Ajatukset ja sanat luovat todellisesta nimeämättömästä ja ajattomasta epätodellisen, ajallisen mielikuvitustarinan ja erillisen mielen unen. Luomme ja vahvistamme oman mielemme ja identiteetin rakentumista sekä erillisyyttä todellisuudesta.


Unitilasta voi vapautua vapauttamalla uskomuksensa ja antamalla elämän todellisuuden olla sellainen, kun se ON! Ei yritä paeta tai muuttaa sitä miksikään. Antaa elämän ilmetä sellaisenaan, eikä oman mielensä mukaan. Todellisuudessa on juuri ne asiat, jotka siinä kuuluukin olla. 


Mieli etsii aina myös arvoa muilta, menettäen samalla itseltään sen, mitä etsii muilta.


Mitä sinä olit ennen tarinaasi? Jokainen tarina eristää ja johdattaa sinut pois siitä, joka todellisuudessa olet. Ymmärrettyäsi tarinasi palaudut omaksi Itseksesi. Jatkuvassa kiitollisuuden tilassa ollessasi, tiedät ymmärtäneesi Itsesi.


Mielen tulee ymmärtää ja nähdä itseään vapautuakseen ajatuksiin samaistumisesta ja uskomisesta. Ymmärrys vapauttaa tilaa, jossa voi samaistumatta kohdata kaikenlaisia ajatuksia ja tunteita, ristiriidoista rakkauteen. Identiteetin joustaessa ei ole enää mitään, mitä suojelisi tai puolustaisi. Tulemalla omista uskomuksista ulos, lopetamme itsemme mielikuvittamisen ja uudistumme omaksi sisäiseksi Itseksemme. 


Mielen kaksinaisuus muuttuu ykseydeksi. Mielen tietoisuus sydämen ja sielun tietoisuudeksi, yhä syvemmän Itsen olemukseksi!


Kun mieli on jumissa, niin on sydänkin. Kun mieli on avoin, niin on sydänkin! Jos haluat tuntea sydämen rakkautta, vapauta mielesi sen omista ajatuksista.


Tuomitsevat ajatukset ja uskomukset pienentävät ja täyttävät maailmasi negatiivisuudella ja pahuuksilla. Koet elämän ja maailman uhkana ja ongelmana, joka pitää ratkaista. Mielesi tarvitsee rakenteensa vahvistamiseksi ja oman kärsimyksensä ylläpitämiseksi aina enemmän näitä negatiivisia asioita.


Maailma on mielesi heijastus, jonka voit aina korjata! Todellisuudessa elämä haluaa aina sinun parastasi.

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.