Background
12.11.2020

egon elämänpuu -teoria!

Ego sahaa aina omaa oksaansa altaan pois! Ih­mis­kun­ta elää vielä pääosin Egon elämää, ego-tie­toi­suu­den oh­jauk­ses­sa ja seu­rauk­set näemme ym­pä­ril­läm­me. Ego on syy ja maailman tila seuraus. Ego luo maailman oman­nä­köi­sek­seen. Egon ainoa itsekäs mo­ti­vaa­tio on oman ole­mas­sao­lon­sa säi­lyt­tä­mi­nen ja puo­lus­ta­mi­nen.

EGON ELÄMÄNPUU -TEORIA!


Ego sahaa aina omaa oksaansa altaan pois!


Ihmiskunta elää vielä pääosin Egon elämää, ego-tietoisuuden ohjauksessa ja seuraukset näemme ympärillämme. Ego on syy ja maailman tila seuraus. Ego luo maailman omannäköisekseen. Egon ainoa itsekäs motivaatio on oman olemassaolonsa säilyttäminen ja puolustaminen. Ego varjoineen ei pysty kohtaamaan ihmisiä aidosti, vaan se käyttää heitä aina tiedostamattaan omaksi hyväkseen. Se haluaa aina vain omaa parastaan huomioimatta suurempaa Korkeimman suunnitelmaa, vaikka onkin osa sitä.


Ego haluaa jälleensyntymääsi maaplaneetalle, uskotellen sinulle ”hänen” suunnitelmansa olevan ainoa turvasi. Turva on siis tuossa voimakkaalla omalla tahdolla, omin ajatuksin, tuntein, mielikuvin ja uskomuksin rakennetussa mie­li­ku­vi­tus­hah­mos­sa? Ego haluaa meistä uskollisen ja ikuisen liittolaisensa. Samalla ego vihaa meitä, koska olemme todelliselta syvimmältä olemukseltamme ikuisia henkiä, yhtä Hengen kanssa! Ego kehossaan pelkää kuolemaa, eikä kestä sitä, kun Henki tietää olevansa Ikuinen!


Ego (kuviteltu minä) on Korkeimmasta Mielestä jakautuneen, erillisen mielen, muodon tason olemassaolon ilmentymä. Sielu on oppi- ja kokemusmatkallaan vuokralla väliaikaisessa kodissaan, erillisessä kehossa, jota ego-mieli tahtoo isännöidä, vaikka sen pitäisi olla pelkkä renki. Ego tarvitsee ajatuksien ja muistojen pyörittelyyn aikajanan, se ei voi elää ajattomuudessa! Egon olemassaolo ilmenee hyvin ihmisen ristiriitaisena, epäselkeänä ja hyökkäävänä käyttäytymisenä. Egon hyökkääminen toista ihmistä kohtaan antaa sille väärän turvan tunteen, kuvan paremmuudestaan ja mielihyvän.


Ego-mieli (minän olemus) perustuu Minä-tarinaan ja on kokonaisen Korkeimman Mielen erillinen mielen osa, joka on unessa, nähden unta erillisestä olemassaolosta. Tuosta unesta meidän pitää nyt herätä! Onneksi mielelle on annettu kyky itseoivaltaa Todellinen henkinen Itsensä, tietoisuus, jos niin tahdot.


Voimme kysyä itseltämme, haluammeko jatkaa tätä ego-unen luomaa kärsimysnäytelmää vai vapautua siitä? Voimme korjata erehdyksen ja lopettaa ajattelemasta, kuvittelemasta olevamme tuo EGO ja aloittaa sydäntietoinen elämä.


Ego varjoineen ei poistu vihaamalla, vaan tiedostamalla, hyväksymällä ja rakastamalla sen osaksi itseämme.


Egolla on myös hyviä puolia, kun se mahdollistaa omien oppiläksyjemme loppuunsaattamisen, löytääksemme takaisin Todelliseen Kotiimme, jolloin mieli yhtyy Henkeen!


Ego asettuneena oikealle paikalleen, isännästä rengiksi, toimii loistavana uuden Elämän luomisvälineenä tietoineen ja taitoineen. Kohdattuasi rakkaudella egon pelot, saat ”hänestä” arjen tarpeellisen ja hyvän työkalun.


Uudessa ajassa ja maailmassa Henki käyttää egoa arjen luomistyökaluna!

N2%20Alabanneri%20nettisivut.png-me

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2022 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.