55-me.png

Artikkelit

1623837038725_beach-1852945_1920-me.jpg
16.6.2021

Aamun sa­ras­taes­sa Elämä lahjoitti minulle uuden päivän. Tuon ai­nut­laa­tui­sen yhden päivän, joka mentyään ei enää koskaan palaa.

1617553697256_Kopio_%20Nimet%C3%B6n%20suunnittelumalli-me.png
22.5.2021

Yrit­täes­sä­si löytää omasta mie­les­tä­si oikeaa vastausta johonkin elämäsi ky­sy­myk­seen, saat aina mie­lei­se­si vas­tauk­sen, koska mielesi kysyy ja vastaa itselleen. Ne ovat vain saman asian eri muotoja, eivät to­del­li­sia vas­tauk­sia ja täten mitään uutta et oppinut. Löysit vain uuden nä­kö­kul­man asiaan, mutta itse ongelma ei lo­pul­li­ses­ti ratkennut.

1619963192900_Nimet55-me.png
2.5.2021

Sinulle on annettu joka hetki vapaus valita joko itsesi kiel­tä­mi­nen tai vah­vis­ta­mi­nen. Oman totuutesi seu­raa­mi­nen ja il­mai­se­mi­nen vahvistaa itseäsi, omaa ener­gi­aa­si sekä tuottaa sinulle iloa, on­nel­li­suut­ta ja muita po­si­tii­vi­sia tun­te­muk­sia. Elämä sinussa vä­räh­te­lee kevyemmin.

Sis%C3%A4iseen%20tietoon!%20netti-me.png
15.3.2021

Luo­pues­sa­si ais­teil­la­si ha­vait­se­mas­ta maa­il­mas­ta saavut ajat­to­maan ny­ky­het­keen – Elämän to­del­li­suu­teen, jossa on jo kaikki elä­män­tie­to valmiina. Ha­vain­to­maa­il­ma­si muuttuu Hengen tiedoksi, joka ohjaa ajat­te­lua­si ja toi­min­taa­si sekä palauttaa to­del­li­suu­den nä­kö­kyky­si!

woman-1829506_1920-me.jpg
2.3.2021

Vaikka kehot ovat erillään, mielet ovat silti yhtä - ja näin sisällä oleva Henki voi vahvistua. Onneksi mielen vapautta ei kukaan voi kahlita ja olemalla yhtä mieltä ta­voi­tam­me toisemme etänäkin.

virtual-4908697_1920-me.jpg
9.2.2021
Ky­see­na­lais­ta ainoa kär­si­myk­se­si lähde: kiin­ty­myk­se­si omaan mieleesi. Pur­kaes­sa­si oman iden­ti­teet­ti­si osiin, jäljelle jää vain oma vapaa ja to­del­li­nen luontosi.
N2%20Alabanneri%20nettisivut-me.png

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2021 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.