55-me.png

Artikkelit

1626943856123_Nimet%C3%B6n%20suunn.malli%20(13)-me.png
18.9.2021
Henki on aito to­del­li­suu­tem­me, Kotimme, eikä sillä ole mitään tekemistä ih­mis­muo­dos­sa kokemamme ai­neel­li­sen maailman to­del­li­suu­den kanssa. Et voi henkistää mitään, mikä ei ole Henkeä. To­del­lis­ta hen­ki­syyt­tä, hen­gel­li­syyt­tä ei voi olla ajallisen yk­si­löl­li­syy­den ja maailman harhassa.
1626943435581_Nimet%C3%B6n%20suunn.malli%20(11)-me.png
22.7.2021
Ihminen käyttää aikaa itseään vastaan, vält­tääk­seen he­rää­mi­sen to­del­li­suu­teen ja es­tääk­seen itseään muis­ta­mas­ta, kuka hän oikeasti on! Ali­ta­jun­nan tehtävänä on suojella ihmistä niin kauan, kunnes hän on valmis koh­taa­maan Totuuden itsestään.
1623837038725_beach-1852945_1920-me.jpg
16.6.2021

Aamun sa­ras­taes­sa Elämä lahjoitti minulle uuden päivän. Tuon ai­nut­laa­tui­sen yhden päivän, joka mentyään ei enää koskaan palaa.

1617553697256_Kopio_%20Nimet%C3%B6n%20suunnittelumalli-me.png
22.5.2021

Yrit­täes­sä­si löytää omasta mie­les­tä­si oikeaa vastausta johonkin elämäsi ky­sy­myk­seen, saat aina mie­lei­se­si vas­tauk­sen, koska mielesi kysyy ja vastaa itselleen. Ne ovat vain saman asian eri muotoja, eivät to­del­li­sia vas­tauk­sia ja täten mitään uutta et oppinut. Löysit vain uuden nä­kö­kul­man asiaan, mutta itse ongelma ei lo­pul­li­ses­ti ratkennut.

1619963192900_Nimet55-me.png
2.5.2021

Sinulle on annettu joka hetki vapaus valita joko itsesi kiel­tä­mi­nen tai vah­vis­ta­mi­nen. Oman totuutesi seu­raa­mi­nen ja il­mai­se­mi­nen vahvistaa itseäsi, omaa ener­gi­aa­si sekä tuottaa sinulle iloa, on­nel­li­suut­ta ja muita po­si­tii­vi­sia tun­te­muk­sia. Elämä sinussa vä­räh­te­lee kevyemmin.

N2%20Alabanneri%20nettisivut-me.png

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2021 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.