55-me.png

Artikkelit

Artikkelit

1626943435581_Nimet%C3%B6n%20suunn.malli%20(11)-me.png
22.7.2021
Ihminen käyttää aikaa itseään vastaan, vält­tääk­seen he­rää­mi­sen to­del­li­suu­teen ja es­tääk­seen itseään muis­ta­mas­ta, kuka hän oikeasti on! Ali­ta­jun­nan tehtävänä on suojella ihmistä niin kauan, kunnes hän on valmis koh­taa­maan Totuuden itsestään.
1626943856123_Nimet%C3%B6n%20suunn.malli%20(13)-me.png
12.7.2021
Pyhyyden jäl­leen­muis­ta­mi­nen! Henki on aito to­del­li­suu­tem­me, Kotimme, eikä sillä ole mitään tekemistä ih­mis­muo­dos­sa kokemamme ai­neel­li­sen maailman to­del­li­suu­den kanssa. Et voi henkistää mitään, mikä ei ole Henkeä. To­del­lis­ta hen­ki­syyt­tä, hen­gel­li­syyt­tä ei voi olla ajallisen yk­si­löl­li­syy­den ja maailman harhassa.
N2%20Alabanneri%20nettisivut-me.png

UUDEN AJAN IHMISYYS

Facebook

Ota yhteyttä:

info@vapaudentie.fi

© 2021 Uuden Ajan Ihmisyys. All Rights Reserved. Rekisteriseloste & tilaus- ja toimitusehdot.